Het bestuur

Aan ons is het zakelijke bestuur van de parochie De Goede Herder toevertrouwd. Wij zijn een college dat na benoeming door de bisschop namens hem de beheersmatige en vermogensrechtelijke taken in onze parochie behartigt. Het bestuur is belast met het voorwaarden scheppend beleid ten dienste van de uitoefening van de pastorale zorg. Ten aanzien van het pastorale beleid hebben wij een adviserende taak.

Wij zijn eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie: voor het financiële beleid en voor het beheer van de gebouwen. Daarnaast dragen wij zorg voor de organisatie en de communicatie. In ons bestuur worden enkele vaste bestuursfuncties onderscheiden; u ziet hieronder drie aangegeven. Als parochiebestuur worden wij ondersteund door commissies en lokale werkgroepen.

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen over ons werk,
bel dan naar één van de zes kerklocaties
of naar het desbetreffende lid van het bestuur (v.l.n.r):


Jan Jacobs, Heesch
Gerrit v.d. Helm, Geffen
Jan Raaijmakers, Nistelrode
Cor v.d. Wetering, Vinkel
Wim van Lith, vice-voorzitter, Vorstenbosch; 0413-362061    
Heidi Vervenne, secretaris, Nistelrode; 0412-612886
Rob Hanssen, Heesch
Wim Platenburg, penningmeester, Vinkel; 073-5341203
Herman Roelofs, Nuland
Henk van Kessel, Vorstenbosch
Guy van Mackelenbergh, Nuland
Frits Ouwens, pastoor en voorzitter, 0413-363315.