Welkom op de website van parochie De Goede Herder


Helaas heeft pastoor Ouwens afscheid genomen van onze parochie en de geloofsgemeenschappen.

Zijn motivatie kunt u teruglezen in het pastoorspraatje wk 29.
De reactie van ons parochiebestuur leest u in deze brief.

 

Welkom in één van onze zes kerken, welkom bij één van de activiteiten die georganiseerd worden in de verschillende geloofsgemeenschappen. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel of Vorstenbosch, allemaal dorpen gelegen in Noordoost Brabant.

 

 

 

 

Pastoorspraatje

Klik hier voor pastoorspraatje wk 29

Klik hier voor pastoorspraatje wk 28

Klik hier voor pastoorspraatje wk 27

Klik hier voor pastoorspraatje wk 26

Klik hier voor pastoorspraatje wk 25

Klik hier voor pastoorspraatje wk 24

Klik hier voor pastoorspraatje wk 23

Parochiemagazine

 

 

Klik hier voor parochiemagazine 1 2023

Klik hier voor parochiemagazine 2 2022

Klik hier voor parochiemagazine 1 2022

Druk na openen van magazine via bovenstaande link op "Fullscreen" in het midden van de weergave.

Activiteiten

Klik hier voor de actualiteiten

Bewogen door het Evangelie van Jezus Christus en vertrouwend op de kracht van de Heilige Geest, zien wij het als onze opdracht geloofsgemeenschappen van mensen te zijn die – onderling en naar buiten – op een aansprekende manier in woorden en daden getuigen van de trouw van God en de levend makende kracht van het Evangelie, door samen te vieren, te leren en te dienen.

Deze site is een kruispunt om u de weg te wijzen binnen onze parochie, waar eenheid en verscheidenheid met elkaar gecombineerd worden om elkaar te verrijken en de wereld tezamen met anderen mooier te maken. Als parochie maken we deel uit van de Rooms-Katholieke Kerk in het bisdom ’s-Hertogenbosch. Daardoor heeft de parochie de ANBI-status. ANBI nummer Parochie De Goede Herder​​: 824154782.
De verkorte jaarrekening 2021 kunt u hier bekijken.
KvK nummer: 74858483

We nodigen u uit om op ontdekkingstocht te gaan hier op de site, maar ook in de parochie zelf en de prachtige omgeving waarin wij kerk mogen zijn.

Download hier de welkomstbrief van onze parochie

Download hier het pastoraal actieplan 2018-2019

 

Privacy statement

Privacy statement van de website van Parochie De Goede Herder.

Bovengenoemde parochie beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van aanmelding als lid van deze parochie met als doel haar leden te informeren over nieuws, bijeenkomsten en dergelijke en het innen van de contributie.

De parochie beheert de ledenadministratie en het innen van de contributie.

De parochie is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zal zich inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens geheim worden gehouden en niet aan derden worden doorgegeven.


Parochie De Goede Herder
Kerkstraat 2
5384 KA Heesch
0412 - 45 12 15

info@parochiedgh.nl


ANBI nummer: 824154782
KvK nummer: 74858483