Pastoraal team

Als team staan wij voor de taak het evangelie van Jezus Christus uit te dragen in en vanuit de parochie De Goede Herder. We werken vanuit een levend geloof en laten ons voeden door Schrift en traditie. Gebruikmakend van ieders kwaliteiten en inachtneming van ieders functie en bevoegdheden binnen het team, dragen wij gezamenlijk de zorg voor de liturgische, catechetische en diaconale opdracht van de Kerk. Hiervoor hebben wij allen een opdracht en een zending van de bisschop ontvangen.

Het pastoraal team zet, onder voorzitterschap van de pastoor-teamleider, het pastorale beleid van de parochie uit en zorgt dat de parochie als geheel en iedere geloofsgemeenschap afzonderlijk inhoudelijk op koers blijft. Voorts dragen wij, ondersteund door de pastoraatsgroep en in samenspraak met het parochiebestuur, zorg voor de uitvoering van het pastorale werk. Wij staan daarbij open voor vragen en initiatieven die vanuit de lokale geloofsgemeenschappen opkomen.

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen over ons werk,
bel dan naar één van de zes kerklocaties
of naar het desbetreffende lid van pastoraal team:

Pastoor A.T.J.M.R.(Rene) Aarden (06 – 10715562) pastoor@parochiedgh.nl

Pastor W.A.A.J.(Willem) Renders (06 – 15598790) pastorrenders@parochiedgh.nl

 

Gerard Verbakel, priester en pastoor-in-solidum; 073-5321215, g.verbakel@parochiedgh.nl