Het Huwelijk

Huwen voor de Kerk: Je houdt van elkaar, je kiest voor elkaar. Als gelovig christen vind je het dan vanzelfsprekend om je toekomst met elkaar in Gods handen te leggen. Het Huwelijk is een sacrament. Dat betekent niet alleen dat je op Gods zegen mag rekenen, maar ook dat je een opdracht hebt naar elkaar en in deze wereld om de liefde van God zichtbaar te maken.
Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een kerkelijke bedienaar en twee getuigen. Kerkelijke huwelijksvieringen vinden altijd plaats ná een burgerlijke. Als tenminste één van beide partners katholiek is, kan er een kerkelijk huwelijk plaatsvinden. De partner kan dus een gedoopt lid zijn van een niet katholieke kerk of een niet-gedoopte.

De huwelijksvoorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken. Daarin zal natuurlijk de betekenis van het christelijk huwelijk ter sprake komen, maar ook biedt het de gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen over datgene wat jullie zelf bezighoudt.
Tijdens de voorbereiding komt het samenstellen van een boekje natuurlijk ook ter sprake. Er is een ruime keuze uit teksten en gebeden waardoor jullie een boekje kunnen maken dat bij jullie past. Voordat jullie aan het boekje beginnen, is het verstandig contact op te nemen met de priester.