Eerste Communie

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in de kerk.
En dan willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen en welkom zijn. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.
Wij vieren de Eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de Eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.
Wij ontvangen deze communie als gave van God. Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk. Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.

Ieder jaar worden de kinderen in groep vier van het basisonderwijs uitgenodigd om mee te doen met de Eerste Communie. Het is een jaarlijks hoogtepunt in het parochieleven en in de beleving van de kinderen is het een groot feest, op de eerste plaats omdat ze voor het eerst volledig de H. Eucharistie meevieren, méé mogen doen aan de maaltijd van Jezus’. Het tweede initiatiesacrament.

Aan de viering van de Eerste Communie gaat een voorbereiding vooraf, waarbij de ouders, de parochie en soms ook de scholen hun aandeel hebben. Informatie over de viering en voorbereiding kan verkregen worden bij de werkgroep Eerste Communievoorbereiding van uw geloofsgemeenschap.