Welkom bij de geloofsgemeenschap Heilige Johannes’ Onthoofding, Nuland

Nuland-Polderkerk

Vieringen;
– Geloofsgemeenschap H. Johannes’ Onthoofding; zaterdagavond om 19.00 uur
– Martinushuis; vrijdagavond om 18.00 uur

De vieringen in de kerk zijn ook te volgen via de Livestream: http://www.parochienuland.nl/Livestream/livestream.htm
Laatste zaterdag van de maand is het koffiedrinken in de parochiezaal, na afloop van de viering.

Berichten voor de geloofsgemeenschap kunt u sturen naar info@nulanddgh.nl