Het Vormsel

Met het Vormsel krijg je het “vuur” van het geloof! Wie wil dat nou niet? Je krijgt de “Liefde” van God als een groot kado aangeboden. Geloven is voor mensen die weten wat ze willen en niet bang zijn om na te denken over de diepere dingen van het leven!

Was de doop een keuze van de ouders; het Vormsel is mede een keuze van het kind dat in groep 8 en inmiddels 11 of 12 jaar oud, flink op weg is naar volwassenheid. Het derde groeimoment waarbij een inleidingssacrament past, is het Vormsel.

Elk jaar worden de kinderen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd om mee te doen. Ook aan het Vormsel gaat een voorbereidingstraject vooraf, net als bij de Eerste Communie. Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of door één van zijn assistenten.

Voor informatie over de viering en voorbereiding kunt u terecht bij de werkgroep Vormsel van uw geloofsgemeenschap.