De Biecht

Onze parochie wil een plaats zijn waar mensen binnen een hectische wereld rust en bezinning kunnen vinden. Het zijn plaatsen waar mensen over hun leven nadenken en alles biddend aan God voorleggen.
Bij veel mensen heerst te¬gen¬woor¬dig een grote onduidelijkheid over wat nu schuld is of echt verkeerd. Ze vinden het vaak moeilijk om in hun eigen leven te ontdekken, te erkennen en te zeggen wat fout is. Vaak ontdekken ze dat er dingen zijn die belemmeren. Men ontdekt dat er in hun leven dingen zijn die niet goed waren. Door middel van het sacrament van Boete en Verzoening willen ze een nieuwe start maken. Op afspraak wordt gelegenheid tot per¬soon¬lijke biecht gegeven.

Biechten blijft altijd moeilijk; we moeten een drempel over. Hoe gaat biechten dan? Door contact te zoeken met een priester. Dat kan een priester zijn die in de parochie werkzaam is, maar ook een andere priester. Biechten kan ook door een gesprek voorafgegaan worden, desgewenst bij u thuis. Maar wel mag altijd duidelijk blijven dat we ons tot de Heer wenden: we belijden onze fouten aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, bij monde van de priester.