Het Doopsel

Dat het leven een geschenk is, ervaren jonge ouders heel bijzonder als er een kindje geboren wordt. De doop is een viering van dankbaarheid om de komst van het nieuwe leven, een vraag om Gods zegen voor de toekomst van dit kind én we nemen de dopeling officieel op in de kerkgemeenschap! In het sacrament van het doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pasgeborene kind van God.

Het is altijd een bijzonder feestelijke aangelegenheid als we kinderen tijdens een doopviering in onze geloofsgemeenschap mogen opnemen. In onze parochie doen we dat graag op een persoonlijke manier en dopen we ieder kind in een aparte viering.

Om een afspraak voor een doop te maken kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Zie hiervoor de website van uw geloofsgemeenschap.