Het Afscheid

Het overlijden van iemand komt meestal onaangekondigd. Men is vaak geneigd pas te praten over de uitvaart wanneer het zover is. Binnen korte tijd moeten dan belangrijke keuzes worden gemaakt. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe. Het onderstaande biedt u de gelegenheid dergelijke vragen al eerder binnen de eigen familie- en kennissenkring te bespreken, zodat men weet heeft van de eigen wensen en van de mogelijkheden binnen onze parochie. Ook vindt u hier hulp voor als u een uitvaart moet regelen.
Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van een parochiaan. Als katholieke geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaartviering onze overleden dierbare aan God toe. We troosten elkaar in het geloof dat God niet alleen tijdens ons leven, maar ook door de dood heen ons nabij blijft.

De uitvaartviering wordt samengesteld in onderling overleg tussen de nabestaanden en de voorganger (een priester, pastoraal werker of parochiaan). Wij dragen zorg voor een persoonlijke uitvaart, maar we hechten eraan dit te doen binnen het kader van de kerkelijke liturgie en de katholieke rituelen. De kerkelijke uitvaart heeft verscheidene keuzeteksten. Nabestaanden kunnen ook een In memoriam uitspreken, de eerste Lezing verzorgen, de voorbede schrijven en uitspreken en een persoonlijk afscheidswoord uitspreken. Heel duidelijk is die inbreng bij het opstellen van een gedachtenisprentje: dat wordt persoonlijker als iemand uit de naaste omgeving het schrijft.

De parochie heeft eigen begraafplaatsen en de voorganger van de uitvaartviering gaat mee om een afsluitend gebed uit te spreken.
Wanneer men kiest voor een crematie, gaan we ervan uit dat de nabestaanden daar het afscheid zelf verzorgen.

Aan de vooravond van een afscheidsviering biedt de parochie een avondwake aan. Dit is een mooie gelegenheid om op de avond voor het afscheid samen te komen om te bidden om kracht en troost voor de naasten. Ook biedt een avondwake de gelegenheid voor mensen die vanwege school of werk niet naar de uitvaart kunnen komen, hun verbondenheid met de overledene en met de familie te uiten. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en de viering wordt voorgegaan door geschoolde vrijwilligers.

Er wordt een gedachteniskruisje voor de overledene gemaakt. Het kruisje krijgt een speciale plaats in de kerk. Zo blijft de overledene nog in het midden van de geloofsgemeenschap. Na enige tijd wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden. Tijdens de viering rondom Allerzielen is er speciale aandacht voor de overledenen van het voorbije jaar. Nabestaanden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging van de parochie.

Een voorbeeld van een uitvaartboekje vindt U hier

Voor liederen bij een uitvaart klik hier  (in overleg met plaatselijk koor)