Nieuws

Het bestuur van de RK Parochie De Goede Herder heeft een nieuwe website gepresenteerd per 1 februari 2024, welke nog deels onder constructie is. U vindt hier de algemene informatie op het niveau van de RK Parochie De Goede Herder en de specifieke informatie van de verschillende geloofsgemeenschappen is te vinden onder “locaties”. Onder deze knop geeft elke geloofsgemeenschap hun specifieke geloofsgemeenschap gerelateerde informatie.

Zoals bekend zit de RK Parochie De Goede Herder op dit moment in een periode tussen het vertrek van de vorige pastoor (Dhr Ouwens) en de komst van de nieuwe pastoor. In deze periode heeft pastoor Grubben (pastoor van de parochie Heilige Johannes de Doper in Schaijk) als interim – pastoor de voorzitterschapsrol op zich genomen. Het bisdom verwacht dat in maart – april 2024 meer duidelijkheid gegeven kan worden over een definitieve invulling van het pastorale team.

In verband met tijdelijke vervangingen gelden onderstaande telefoonnummers.

Bij overlijden
Priester Bas van Dijk 06 – 39195855
Priester Dominique Donders 06 – 30099733
Diaken René Lamers 06 – 12428322
Diaken John van Grinsven 06 – 22962583
Voor ziekenzalving
Kapelaan Quinten Kerckhofs 06 – 30896511
Priester Dominique Donders 06 – 30099733

Uittreksel notulen

bestuur DGH

  • Notulen 19-02-2024


KLIEDERKERK THE ADVENTURERS

Kom je ook op 25 februari 2024 naar Heesch?

Want dan is het weer Kliederkerk.

Het thema deze keer is “Geloof, Hoop en Liefde”. 

We lezen het verhaal van de 5 broden en 2 vissen.

Daarna zijn er spelletjes, workshops etc.  voor de

kinderen tot groep 7 en voor de kinderen vanaf

groep 7. Zoals bijvoorbeeld popcorn bakken en het parcours

‘vertrouwen hebben’.

Op zondag 25 februari  om 15.00 uur is iedereen welkom: vriendjes, vriendinnetjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s en verder iedereen die interesse heeft.

In de kerk, Kerkstraat 2 , Heesch.

Werkgroep Familiepastoraat De Goede Herder Geffen