Info

Pastor Verbakel

Curriculum vitae van Pastor G. Verbakel.

Pastor Gerard Verbakel is geboren op 9 juni 1934 op het Laar te Aarle-Rixtel.

Hij was op een na de jongste uit een gezin van 6 kinderen: 3 jongens en 3 meisjes. Zijn ouders hadden een gemengd agrarisch bedrijf , zoals toen gebruikelijk was.

In Beek en Donk volgde hij de lagere school.

In 1947 ging hij naar het klein seminarie te Heeswijk, een kostschool, geheten St. Norbertus, alwaar hij bij de Witheren een klassieke /gymnasiale opleiding kreeg. Daarna ging hij naar het groot seminarie te Haaren om wereldheer te worden. Op het groot seminarie studeerde hij 6 jaar lang filosofie en theologie.

Op zaterdag 11 juni 1960 werd hij in de kathedraal van St. Jan in ’s-Hertogenbosch door Mgr. Bekkers tot priester gewijd.

Eind augustus van hetzelfde jaar werd hij tot kapelaan te Leende benoemd in de parochie St. Petrus’Banden. Na een pastoorswisseling in Leende in 1963 werd hij overgeplaatst naar Eindhoven naar de parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.

In 1967 werd hij overgeplaatst naar Nijmegen naar de parochie Christus Koning als eerste kapelaan.

In 1971 ging de pastoor weg en werd hij automatisch waarnemend pastoor tot 1984. De naam pastoor veranderde in die tijd in pastor.

In 1984 heeft hij aan de bisschop om een andere standplaats gevraagd en is in Nuland benoemd om pastoor A. van Erp op te volgen, die met emeritaat ging, maar wel in Nuland bleef wonen.

In 1983 had kapelaan H. van Dijk De parochie verlaten voor een benoeming te Huissen (Gelderland). Zijn plaats werd niet opgevuld. Hij was daarmee de laatste kapelaan van de parochie te Nuland.

De aanleiding voor pastor Verbakel om naar Nuland te solliciteren was dat de parochie zoekende was naar een andere/nieuwe structuur; een parochie bestuur en een parochievergadering om samen met de pastor de parochie te leiden. De ervaring die hij in Nijmegen met het opzetten van de nieuwe structuur had opgedaan kwam goed van pas.

Door de goede samenwerking hebben zich binnen de parochie Heilige Johannes‘ Onthoofding te Nuland in de loop der jaren heel veel veranderingen plaatsgevonden, zowel op pastoraal als organisatorisch terrein.

In 1999 is pastoor G. Verbakel tevens tot deken van het Dekenaat Oss benoemd voor 3 jaar. Het dekenaat bestaat uit 18 parochies.
In 2002 is hij als deken voor 3 jaar herbenoemd tot 1 oktober 2005.
Per 1 oktober 2005 heeft pastor Verbakel de functie van deken beëindigd.
Dit jaar viert pastor G. Verbakel zijn 90ste verjaardag en zijn 40-jarig pastoor-in-Nuland-jubileum.