Zaterdag 23 december, 4e zondag v.d. Advent 19:00 uur
Zondag 24 december, Kerstavond 22:30 uur
Maandag 25 december, Eerste Kerstdag 09:00 uur
Dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag 11:00 uur