Welkom bij de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, Vinkel

DGH Vinkel

We zijn een bloeiende gemeenschap, nauw verwant met alle inwoners van het dorp Vinkel. Tot 2015 waren we een zelfstandige parochie met eigen pastoor. Nu worden de diensten verzorgd door het pastoraal team van parochie De Goede Herder. Meer informatie hierover treft u aan op de website van onze geloofsgemeenschap of via deze link: pastoraal team.

Het kerngroepcentrum, dat in de pastorie is ondergebracht, kunt u bereiken onder telefoonnummer:   073 5321245. Meestal is er iemand aanwezig op vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 10.30 uur. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Ons e-mailadres is: info@vinkeldgh.nl

Gegevens over de diensten in onze kerk vindt u onder vieringen”.
De informatie over onze kerngroepen bestuur en pastoraat als ook de financiële aangelegenheden vindt u onder het kopje “over ons”. Algemene informatie vindt U onder het kopje “info”  Onder werkgroepen treft u gegevens aan hoe te handelen bij vragen over sacramenten, ziekte en afscheid en informatie over de (lokale) werkgroepen. Nieuws en berichten onder “nieuws” .