Info

Luiden bij overlijden van een parochiaan.

Als men wil laten luiden voor  iemand die overleden is dan kan de familie dit kenbaar maken door dit telefonisch door te geven; 06-53551414 .

Wij luiden dan om 12.00 uur de dag erna.

H. Communie thuis ontvangen.

Indien parochianen de H. Communie thuis wensen te ontvangen dan kan contact opgenomen worden met Pastor Renders (06-15598790) of e-mail Pastorrenders@parochiedgh.nl.