Info

Luiden bij overlijden van een parochiaan.

Als men wil laten luiden voor  iemand die overleden is dan kan de familie dit kenbaar maken door dit telefonisch door te geven; 06-53551414 .

Wij luiden dan om 12.00 uur de dag erna.