Sacramenten

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING
De doop in onze kerk is een bijzondere en een feestelijke plechtigheid. Om de doop persoonlijk te maken is er voldoende ruimte voor een eigen inbreng. Tijdens de doopplechtigheid hangen we een doopschelp met de naam van uw kind en de doopdatum in de doopkapel. In een jaarlijkse viering voor dopelingen in januari kunt u de doopschelp als herinnering aan deze bijzondere dag mee naar huis nemen.

José van Wanrooij – van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen. E-mail: josevwanrooij@gmail.com Telefoonnr. 06 – 52088120. Er zijn momenteel geen gezamenlijke voorbereidingen voor de doop. Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met de pastoor.

EERSTE COMMUNIE
Samen met alle kinderen die de communie gaan doen werken we toe naar een feestelijke viering van hun eerste communie. Alle kinderen van de Geffense basisschool, die in aanmerking komen voor de eerste communie, krijgen een uitnodiging hiervoor. Geen uitnodiging ontvangen? Natuurlijk is er altijd voor iedereen de mogelijkheid om de eerste communie te doen. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met de contactpersoon van de werkgroep, (zie werkgroepen – eerste communie).
De kinderen komen regelmatig bij elkaar. Hierbij gaan ze stap voor stap op weg naar hun eerste communie. Daarnaast zijn er enkele bijzondere vieringen, die we gezamenlijk bezoeken, zoals de presentatieviering. Het is de bedoeling dat de kinderen bij al deze gelegenheden aanwezig zijn. Dit alles zorgt ervoor dat de kinderen goed zijn voorbereid. Ook de ouders betrekken we bij de voorbereiding. U wordt uitgenodigd om bij de eerste bijeenkomst samen met uw kind aanwezig te zijn. Dan krijgt u tevens het programma van dat jaar.

VORMSEL
Een aantal jaren na de eerste communie, in groep 8 van de basisschool, kunnen kinderen het vormsel doen. Jongeren maken hierbij zelf de keuze of ze bij de kerk willen horen. We bereiden hen aan de hand van een vormselproject voor. Uiteraard is het voor iedereen die buiten deze leeftijdscategorie valt, mogelijk om het vormsel te doen. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met de contactpersoon van de werkgroep, (zie werkgroepen – vormsel).
We houden een aantal bijeenkomsten om, middels een project, de vormelingen voor te bereiden op het vormsel. Voorafgaand aan de bijeenkomsten is er een informatieavond voor ouders en vormelingen.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN
José van Wanrooij verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen. E-mail: josevwanrooij@gmail.com, telefoonnr. 06 – 52088120. Er is geen gezamenlijke huwelijksvoorbereiding, maar een persoonlijk gesprek met de priester / diaken die in de huwelijksviering voorgaat.

Ziekte en afscheid

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”
Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160.
Voor het ontvangen van de ziekencommunie (bij voorkeur op vrijdag) en/of ziekenzegening kunt u contact opnemen met diaken John van Grinsven 06 – 22 96 25 83.

KERKELIJK AFSCHEID

Als geloofsgemeenschap willen we graag mensen een hand reiken wanneer zij geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde. De eerste dagen is er veel te regelen. Vrijwel meteen komt de vraag naar voren op welke manier het afscheid gevierd moet worden. De wijze waarop dit gebeurt, kan heel divers zijn. Uw wens is daarbij ons uitgangspunt. Uiteraard passend binnen de ruime kaders van de christelijke traditie waar wij als geloofsgemeenschap voor staan.
De uitvaartviering wordt samengesteld in onderling overleg tussen de nabestaanden en de voorganger. Wij dragen zorg voor een persoonlijke uitvaart, maar we hechten eraan dit te doen binnen het kader van de kerkelijke liturgie en de katholieke rituelen. De kerkelijke uitvaart heeft verscheidene keuzeteksten. Nabestaanden kunnen ook een In memoriam uitspreken, de eerste Lezing verzorgen, de voorbede schrijven en uitspreken en een persoonlijk afscheidswoord uitspreken. Heel duidelijk is die inbreng bij het opstellen van een gedachtenisprentje: dat wordt persoonlijker als iemand uit de naaste omgeving het schrijft.
Aan de vooravond van een afscheidsviering biedt de parochie een avondwake aan. Wanneer er geen uitvaartviering gehouden wordt kan men dan ook kiezen voor een herinneringsdienst. Dit is een mooie gelegenheid om op de avond voor het afscheid samen te komen om te bidden om kracht en troost voor de naasten. Ook biedt deze viering de gelegenheid voor mensen die vanwege school of werk niet bij de begrafenis of crematie aanwezig kunnen zijn, hun verbondenheid met de overledene en met de familie te uiten. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en de viering wordt voorgegaan door geschoolde vrijwilligers.

Er wordt een gedachteniskruisje voor de overledene gemaakt. Het kruisje krijgt een speciale plaats in de kerk. Zo blijft de overledene nog in het midden van de geloofsgemeenschap. Na een jaar wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden tijdens de eerste jaargetijdeviering. Tijdens de viering rondom Allerzielen is er speciale aandacht voor de overledenen van het voorbije jaar. Nabestaanden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging van de parochie.

Voor een afscheidsviering en/of begrafenis kunt u of de begrafenisondernemer voorlopig contact opnemen met Gerrit van den Helm, coördinator avondwake/afscheidsviering 06 – 46766714.

Voor tarieven uitvaart en begrafenis: Klik hier.

Voor een voorbeeld van het uitvaartboekje: Klik hier.

Voor lezingen en teksten bij een uitvaart: Klik hier.

Voor liederen bij een uitvaart: Klik hier.

Begrafenis

We hebben in Geffen een eigen begraafplaats. Hier is ook de mogelijkheid voor het plaatsen van de urn van de overledene in de urnenmuur of op het urnenveld.
Wanneer er geen afscheidsviering heeft plaatsgevonden kan altijd, wanneer u dat wenst, hier nog de absoute gedaan worden door de pastoor.

Voor het begraafplaatsreglement: Klik hier.

Voor de voorschriften voor graftekens: Klik hier.

Overledenen

Voor een overzicht van de overledenen:

Overleden 2024 Naam: Leeftijd:
6 februari 2024 Gerrit Schuurmans 86 jaar
29 februari 2024 Henk van Dinther 84 jaar
17 maart 2024 Henk van de Wouw 77 jaar
27 maart 2024 Zus Schel-Engelbart 87 jaar
30 maart 2024 Harry Swanenberg 86 jaar
2 april 2024 Annelies Gloudemans-Hanegraaf 81 jaar
13 april 2024 Mien van Bergen – Korsten 89 jaar
1 mei 2024 Jo Steenbergen 76 jaar
8 mei 2024 Grada van der Heijden – van Venrooij 91 jaar
9 mei 2024 Nico van Bergen 92 jaar
14 mei 2024 Ria van Wanrooij – van Geffen 75 jaar
14 mei 2024 Cees van der Doelen 90 jaar
17 mei 2024 Annie Smits – van de Laar 86 jaar
25 mei 2024 Gerda Manders – Gloudemans 88 jaar
14 juni 2024 Marinus Ketelaars 79 jaar
1 juli 2024 Tiny Egelmeer 71 jaar
Overleden 2023 Naam: Leeftijd:
4 januari 2023 Annie Wildenberg-van Ravenstein 93 jaar
13 januari 2023 An de Kinderen-van Schijndel 95 jaar
10 februari 2023 Noud Hermse 7 jaar
19 februari 2023 Riet de Kinderen-van Venrooij 93 jaar
24 februari 2023 Tonnie van Loon-van den Berg 74 jaar
9 maart 2023 Dien van Nistelrooij-van Rijn 92 jaar
23 maart 2023 Zus Swanenberg-Spierings, 86 jaar
19 april 2023 Geert Heijmans 53 jaar
12 juni 2023 Henk van der Heijden 72 jaar
28 juni 2023 Ricky van de Wetering-van Nistelrooij 85 jaar
10 juli 2023 Riek van den Hanenberg-van Erp 90 jaar
9 september 2023 Jan van Uden 81 jaar
27 september 2023 Jo van Wanrooij 86 jaar
21 oktober 2023 Ria van den Brand-van Boxtel 92 jaar
30 oktober 2023 Marietje van Rosmalen-van Zandvoort 90 jaar
31 oktober 2023 Annie van Erp-Lepoutre 90 jaar
28 november 2023 Joke Seelen 70 jaar
9 december 2023 Marietje Veld-Wijgers 96 jaar
19 december 2023 Carlo van Dinther 55 jaar