Info

Financiën

Tarieven met ingang vanaf 1 april 2024:

Misintentie € 12,50
Eerste Communie € 35,00
Vormsel € 35,00
Huwelijksviering € 430,00
Jubileumviering € 325,00

Uitvaart:
Kind (0-12 jaar) € 250,00 (?)
Overige € 500,00
Uitvaart met avondwake € 545,00
Uitvaart met avondwake en crematorium $600,00
Avondwake (alleen) € 300,00
Livestream uitvaart/avondwake € 100,00

De financiën van de parochie zijn samengesteld uit:

INKOMSTEN:
– vergoedingen voor diensten zoals uitvaarten en huwelijken
– collectes voor de eigen kerk
– misstipendia
– opbrengst van kerkhof
– opbrengst pachten
– kerkbijdrage of gezinsbijdrage.

UITGAVEN:
– onderhoud kerk, pastorie en begraafplaats
– reservering groot onderhoud
– kosten pastoraal team
– kosten van de eredienst
– verzekeringen
– energiekosten
– vrijwilligers

Kerkbijdrage

Ieder jaar opnieuw vragen we om aandacht voor de actie Kerkbalans en daarmee voor de financiële kant van ons samen kerk zijn. Net zoals in een gezin, in welke vorm dan ook, kost het er samen zijn en samen dingen doen geld en dat brengen we ook samen in.
Als we de balans van onze parochie ter plaatse bekijken dan lijken de kosten soms hoog, maar als we beseffen hoe veel tijd mensen aan ons geven en besteden in de vorm van vrijwilligerswerk, dan kan het haast niet goedkoper dan we nu doen.
Heel veel handen doen heel veel dingen en die worden soms niet eens gezien, maar daarmee houden we de kosten wel laag.
Toch wordt het nooit helemaal gratis, want energie kost geld net als het groot onderhoud van gebouwen en dat wat we niet zelf kunnen of niet mogen doen.

Uw gave, hoe groot of klein ook, houdt de kerkdeur open en de gemeenschap financieel gezond, waardoor wij een levend teken kunnen blijven in ons dorp en mensen voor veel dingen een beroep op ons kunnen blijven doen.

De Geloofsgemeenschap heeft waarde, ook vandaag en die is niet in geld uit te drukken, maar kost het dat op tijd wel. Geloven kost wat en dat geldt voor ons als mens door de keuzes die we maken, maar ook voor onze gemeenschap, die geld nodig heeft om te kunnen blijven functioneren.
We vragen zeker niet om meer dan U zou kunnen missen, maar ook hier geldt dat vele kleintjes één grote maken. Mogen we vragen om steun en wees ervan overtuigd dat wat U geeft allereerst ten goede komt aan de kerk in ons eigen dorp en helpt om die open te houden. Alvast bedankt voor al wat u kunt missen!

We hebben als parochie “De Goede Herder” ervoor gekozen dat de geloofsgemeenschappen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomsten en uitgaven.

Daarom kunt u ook uw financiële bijdrage overmaken ten name van onze eigen geloofsgemeenschap R.K. Parochie “De Goede Herder”, bankrekening:
Rabobank rekening nr. NL49 RABO 0137 1074 12 t.n.v. R.K. Parochie “De Goede Herder”, onder vermelding van Kerkbijdrage Nistelrode.
ING rekening nr. NL07 INGB 0001 1271 31 t.n.v. Dhr. Voorzitter kerkbestuur Sint Lambertus onder vermelding van Kerkbijdrage Nistelrode.
Mocht u vragen hebben i.v.m. de kerkbijdrage, dan kunt u contact opnemen met Wim Leijen, Laarhof 2, tel. 0412-612269, email: wtmleijen@gmail.com.

VEEL DANK VOOR UW BIJDRAGE!

KERKBIJDRAGE AFTREKKEN VAN DE BELASTING
De mogelijkheid bestaat om donaties aan de kerk, zoals die aan de Actie Kerkbalans, af te trekken van de belasting. U hóeft dat niet te doen, maar het mág wel en het biedt u de gelegenheid om de aftrek naar eigen inzicht te besteden, zo ook (weer) aan de kerk.
Er zijn diverse vormen van aftrek, elk met eigen mogelijkheden en voorwaarden.
Heeft u vragen omtrent een donatie, neem contact op met de penningmeester van onze Geloofsgemeenschap.

ANBI-status
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking onder nummer 824154782 ontvangen.

Begraafplaats Loo in Nistelrode

De Algemene begraafplaats aan Loo in de kern Nistelrode is in handen van de gemeente Bernheze.

Algemene openbare begraafplaats
Loo 19a
5388 SB Nistelrode
Telefoon: 0412-45 88 88

Inwoners die begraven wensen te worden op de gemeentelijke begraafplaats ’t Loo in Nistelrode betalen hiervoor leges.
De kosten die de gemeente maakt bestaan uit begraven (jaar 1), onderhoud (jaar 1 t/m 20) en ruimen (jaar 21). Maar ook om ervoor te zorgen dat er gedegen onderhoud wordt gepleegd zodat het kerkhof er “netjes” uitziet.