Nieuws

Het Parochie blad van Nistelrode

Weekblad
Al vele jaren wordt in onze parochie een blad uitgebracht onder de naam “Parochieblad Nistelrode”.

In het Parochieblad staat het kerkelijk nieuws, de H.Missen, misintenties en activiteiten bij verenigingen en stichtingen.

Vrijwilligers
Het Parochieblad worden samengesteld door vrijwilligers, afgedrukt door vrijwilligers, gebundeld per buurt en uiteindelijk huis-aan-huis in de bus gestopt door vrijwilligers.
De kosten van papier/inkt e.d. worden betaald door de parochie.

Werkwijze
Men kan een bericht aanleveren via het email adres: kerngroep@nistelrodedgh.nl
of in de bus van Lindestraat 6 stoppen.

Voor de laatste uitgave van het Parochieblad klikt u hier