Welkom bij de geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Inleiding

U treft meerdere namen aan op deze site voor kerk en geloofsgemeenschap. De verklaring hiervan ligt in de geschiedenis van de ontwikkeling van het geloof, de vorming van parochies in de toenmalige tijd en het bouwen van kerkgebouwen, die pasten bij de tijdsgeest.

Achtergrond – Petrus Parochie

In Heesch is ongeveer in het midden van de 13e eeuw de eerste parochie gesticht. De oudst bekende kerk was toegewijd aan St. Petrus’ Banden en dateert uit de 15e eeuw. Deze kerk lag echter niet op de locatie waar zich de huidige parochie bevind. Daar is – op 27 november 1865 – begonnen met de nieuwbouw van een kerk en pastorie. In de loop der jaren werd de kerk steeds verfraaid. Met de bevrijding van Heesch in 1944 kreeg de kerk het zwaar te voortduren en moest er gerestaureerd worden. Dit duurde tot 1961, waarbij er een brand ontstond in de oude parochie. Op 30 juni 1961 ging het oude gebouw in vlammen op.

Uitzending Eucharistieviering via YouTube

U kunt deze volgen op uw PC, laptop of tablet door op de volgende YouTube link te klikken:

Overige informatie over de vieringen vindt u hier of onder het kopje vieringen.

Achtergrond – Emmaus Parochie

Er is vaker het idee geweest een tweede parochie in Heesch op te richten. Het duurde echter tot 1959 tot de plannen concreter werden. Toen werd het noodzaak, omdat de Petrus Kerk te klein bleek voor het aantal gelovigen. In 1962 werd besloten tot oprichting van een nieuwe parochie, met als grens de lijn Schoonstraat- Kloosterstraat. Op 18 december 1965 werd bouwpastoor Scheepens officieel geïnstalleerd. In februari kan met de bouw begonnen worden en op 21 december 1968 wordt de nieuwe kerk officieel ingezegend door Mgr. van Laarhoven, vicaris-generaal van het bisdom.

Weer fusie tot één parochie

De toenmalige Petrus Parochie en Emmaus Parochie zijn in 1995 samengegaan omdat, net als in de rest van Nederland, de geloofsgemeenschap steeds verder inkromp. Sinds die tijd varen ze verder onder dezelfde vlag. Het kerkgebouw is een modern gebouw, en ziet er dan ook anders uit dan vele traditionele kerken. Het gebouw dateert uit de 60-er jaren. Het bevat een kerkgebouw met losse klokkentoren, een parochiecentrum, een pastorie (waar momenteel een kinderopvang gevestigd is) en een kerkhof.

Fusie tot parochie De Goede Herder

De teruggang van het aantal actieve parochianen in het hele bisdom heeft geleid tot een fusiegolf. In die fusiegolf hebben de geloofsgemeenschappen van Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch elkaar gevonden. Ze zijn samengegaan in parochie De Goede Herder.

Mariakapel

mariakapel

Openingstijden

(tijdens aanwezigheid gastteam):

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9 tot 12 uur.

Tijdens de zomerperiode van 8 juli t/m 16 augustus
is het parochiecentrum uitsluitend geopend
op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur.