Informatie

Doop en huwelijk

Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam: (0412) 451215. Het verzoek wordt doorgegeven aan de dienstdoende priester of diaken.

 Ziekenpastoraat

Wie ziek is of een zieke kent, en mee-leven van de parochie op prijs stelt, kan bellen naar het gastteam:  (0412) 451215

Wie thuis de communie, de ziekenzalving of zegening wil ontvangen kan eventueel bellen met het

noodnummer: 06 3009 9733

Overlijden, uitvaart

De familie kan contact opnemen met het gastteam:  (0412) 451215

Buiten de openingsuren is een noodnummer bereikbaar: 06 3009 9733

Alle zaken rondom het beheer van de begraafplaats zijn ondergebracht in de Stichting Begraafplaats Petrus-Emmausparochie. 
Voor verdere informatie betreffende de begraafplaats alsmede contactgegevens wordt verwezen naar de website van de stichting:
 www.begraafplaatsheesch.nl