Informatie

Doop en huwelijk

Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam: (0412) 451215. Het verzoek wordt doorgegeven aan de dienstdoende priester of diaken.

Ziekenpastoraat

Wie ziek is of een zieke kent, en mee-leven van de parochie op prijs stelt, kan bellen naar het gastteam: (0412) 451215

Wie thuis de communie, de ziekenzalving of zegening wil ontvangen kan eventueel bellen met het

noodnummer: 06 3009 9733

Overlijden, uitvaart

De familie kan contact opnemen met het gastteam: (0412) 451215

Buiten de openingsuren is een noodnummer bereikbaar: 06 3009 9733

Alle zaken rondom het beheer van de begraafplaats zijn ondergebracht in de Stichting R.K. Begraafplaats Heesch.
Voor verdere informatie betreffende de begraafplaats alsmede contactgegevens wordt verwezen naar de website van de stichting:
www.begraafplaatsheesch.nl