Nieuws

(2-7-2024)

Tijdens de zomerperiode van maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus
is het parochiecentrum uitsluitend geopend op dinsdag en donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur.

(14-5-2024)

DE GEEST VAN PINKSTEREN WAAIT WAAR HIJ WIL

‘Lijkt al wat je omringt onbegrijpelijk? Wanneer het steeds donkerder wordt om je heen, is zijn liefde een vuur. Laat dan je blik rusten op die lamp die in je duisternis brandt, totdat de dageraad aanbreekt en het dag wordt in je hart…Als een bliksemflits trekt Gods liefde voorbij, de heilige Geest flitst door de nacht van iedere mens. Door deze geheimenisvolle aanwezigheid houdt de Opgestane je vast’. Deze woorden van de oprichter van de oecumenische gemeen- schap van de broeders van Taizé, de in 2005 vermoorde broeder Roger, raakten mij. God gaat als een licht op in je hart door middel van de heilige Geest. Dat geeft moed en vertrouwen in willekeurig welke situatie…
Lees verder …


(11-5-2024)

Week Nederlandse Missionaris.

Zondag 19 mei, 1e Pinksterdag, is de hele collecte bestemd voor Week Nederlandse Missionaris.

In de jaarlijkse Pinksteractie voor de WNM wordt de steun van ons allen gevraagd,
steun voor onze missionarissen en missionair werkers die wereldwijd de strijd aangaan tegen onrecht en armoede.

(27-4-2024)
Mededeling vanuit het parochiebestuur van De Goede Herder

Benoeming

Er is een belangrijke mededeling over de pastorale bezetting van onze parochie De Goede Herder.

Onze bisschop, monseigneur Gerard de Korte, heeft per 1 juni a.s. twee priesters voor onze parochie benoemd.

Het zijn de priesters René Aarden, nu nog pastoor van Lith en Lithoijen en de priester Willem Renders, nu nog pastor van de parochie Heilige Willibrordus in Oss.

Pastoor Aarden gaat wonen in de pastorie van Nistelrode.

Pastor Renders gaat te zijner tijd in de pastorie van Vorstenbosch wonen.

Het parochiebestuur heeft inmiddels nader kennis gemaakt met beide priesters en is erg blij met de beide nieuwe benoemingen.

Na lange tijd van onzekerheid kunnen we nu in goed vertrouwen en met enthousiasme voorwaarts; daarvoor een woord van dank aan onze bisschop.

Nadere informatie over de installatieplechtigheid volgt.