Info

Financiën

Tarieven met ingang vanaf 1 januari 2023:

Misintentie € 10,00
Eerste Communie € 25,00
Vormsel € 25,00
Huwelijksviering € 430,00
Jubileumviering € 325,00

Uitvaart:
Kind (0-12 jaar) € 250,00
Overige € 500,00
Avondwake (alleen) € 250,00
Livestream uitvaart/avondwake € 100,00

De financiën van de parochie zijn samengesteld uit:

INKOMSTEN:
– vergoedingen voor diensten zoals uitvaarten en huwelijken
– collectes voor de eigen kerk
– misstipendia
– opbrengst van kerkhof
– opbrengst pachten
– kerkbijdrage of gezinsbijdrage.

UITGAVEN:
– onderhoud kerk, pastorie en begraafplaats
– reservering groot onderhoud
– kosten pastoraal team
– kosten van de eredienst
– verzekeringen
– energiekosten
– vrijwilligers

Ieder jaar opnieuw vragen we om aandacht voor de actie Kerkbalans en daarmee voor de financiële kant van ons samen kerk zijn. Net zoals in een gezin, in welke vorm dan ook, kost het er samen zijn en samen dingen doen geld en dat brengen we ook samen in.
Als we de balans van onze parochie ter plaatse bekijken dan lijken de kosten soms hoog, maar als we beseffen hoe veel tijd mensen aan ons geven en besteden in de vorm van vrijwilligerswerk, dan kan het haast niet goedkoper dan we nu doen.
Heel veel handen doen heel veel dingen en die worden soms niet eens gezien, maar daarmee houden we de kosten wel laag.
Toch wordt het nooit helemaal gratis, want energie kost geld net als het groot onderhoud van gebouwen en dat wat we niet zelf kunnen of niet mogen doen.

Uw gave, hoe groot of klein ook, houdt de kerkdeur open en de gemeenschap financieel gezond, waardoor wij een levend teken kunnen blijven in ons dorp en mensen voor veel dingen een beroep op ons kunnen blijven doen.

De Geloofsgemeenschap heeft waarde, ook vandaag en die is niet in geld uit te drukken, maar kost het dat op tijd wel. Geloven kost wat en dat geldt voor ons als mens door de keuzes die we maken, maar ook voor onze gemeenschap, die geld nodig heeft om te kunnen blijven functioneren.
We vragen zeker niet om meer dan U zou kunnen missen, maar ook hier geldt dat vele kleintjes één grote maken. Mogen we vragen om steun en wees ervan overtuigd dat wat U geeft allereerst ten goede komt aan de kerk in ons eigen dorp en helpt om die open te houden. Alvast bedankt voor al wat u kunt missen!

We hebben er als parochie “De Goede Herder” voor gekozen dat de geloofsgemeenschappen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomsten en uitgaven.

Daarom kunt u ook uw financiële bijdrage overmaken ten name van onze eigen geloofsgemeenschap R.K. Parochie “De Goede Herder”, bankrekening:
NL91 RABO 0155 2943 50 onder vermelding van Kerkbijdrage Vorstenbosch.

VEEL DANK VOOR UW BIJDRAGE!

KERKBIJDRAGE AFTREKKEN VAN DE BELASTING
De mogelijkheid bestaat om donaties aan de kerk, zoals die aan de Actie Kerkbalans, af te trekken van de belasting. U hóeft dat niet te doen, maar het mág wel en het biedt u de gelegenheid om de aftrek naar eigen inzicht te besteden, zo ook (weer) aan de kerk.
Er zijn diverse vormen van aftrek, elk met eigen mogelijkheden en voorwaarden.
Heeft u vragen omtrent een donatie, neem contact op met de penningmeester van onze Geloofsgemeenschap.

ANBI-status
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking onder nummer 824154782 ontvangen.

Parochieel Kerkhof Vorstenbosch

De Geloofsgemeenschap Vorstenbosch heeft een eigen kerkhof, gelegen achter de kerk.
Het dagelijkse beheer is in handen van:
Sjan Geenen-van Lieshout
De Helling 13
5476 KM Vorstenbosch
Tel. 0413-350917 of 06-38975550

Bij een overlijden van een parochiaan neemt Sjan Geenen contact op met de nabestaanden. Zij bepaalt in overleg met hen de plaats waar de overledene zal worden begraven.
Tevens overhandigt zij de nabestaanden het kerkhofreglement.

Bij overlijden moeten grafrechten voor twintig jaar worden betaald.
De verlenging van grafrechten gebeurt telkens voor een periode van tien jaar.
Sinds 1999 is het ook mogelijk om na een crematie de urn in een nis van de urnenmuur op het kerkhof te plaatsen.

Vanwege verzoeken is er sinds 2014 ook de mogelijkheid opgenomen om een familiegraf te reserveren, waarbij twee plaatsen naast elkaar worden toegewezen, op plaatsen waar dat mogelijk is.

De kosten van urnenplaatsen zijn hetzelfde als de grafrechten.
Ook de administratie en registratie geschieden op gelijke wijze als bij de graven.

Het klein onderhoud van het kerkhof gebeurt wekelijks door enkele vrijwilligers.
Het bestuur van de Parochie De Goede Herder draagt de eindverantwoordelijkheid.

Tarieven met ingang vanaf 1 januari 2023:

Grafrechten voor 20 jaar
Enkel graf of urnenplaats € 480,00
Dubbel graf of twee urnen in één nis € 720,00
Kindergraf of urnenplaats € 240,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof € 380,00

Verlenging voor 10 jaar
Enkel graf € 240,00
Dubbel graf € 360,00
Kindergraf € 180,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof enkel en dubbelgraf € 190,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof familiegraf € 380,00