Werkgroepen

Sacramenten

Catechese van de sacramenten

Dit is de meest voorkomende vorm van catechese in onze parochie.
Het betreft de begeleiding rondom doop, eucharistie, vormsel en het huwelijk.
Het spreekt vanzelf dat catechese rond de sacramenten nauw aansluit bij de geloofsopvoeding in het gezin; ouders zijn immers de eerstverantwoordelijken voor deze geloofsopvoeding. Het is fijn dat men steun kan hebben van de diverse werkgroepen.

Dopen / Doopvoorbereiding
De doop in onze kerk is een bijzondere en een feestelijke plechtigheid.
Om de doop persoonlijk te maken is er voldoende ruimte voor een eigen inbreng.
Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met het parochiebestuur.

Eerste Communie
Samen met alle kinderen die de communie gaan doen werken we toe naar een feestelijke viering van hun eerste communie. Via de Basisschool en de Parochieberichten worden ouders opgeroepen om hun kind aan te melden voor de eerste communie.
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met de het parochiebestuur.

De kinderen komen regelmatig bij elkaar. Hierbij gaan ze stap voor stap op weg naar hun eerste communie. Daarnaast zijn er enkele bijzondere vieringen, die we gezamenlijk bezoeken, zoals de kennismakingsviering. Het is de bedoeling dat de kinderen bij al deze gelegenheden aanwezig zijn. Dit alles zorgt ervoor dat de kinderen goed zijn voorbereid.
Ook de ouders betrekken we bij de voorbereiding. U wordt uitgenodigd om bij de eerste bijeenkomst samen met uw kind aanwezig te zijn.
Dan krijgt u tevens het programma van dat jaar.

Vormsel
Een aantal jaren na de eerste communie, in groep 8 van de basisschool, kunnen kinderen het vormsel doen. Jongeren maken hierbij zelf de keuze of ze bij de kerk willen horen.
We bereiden hen voor aan de hand van een vormselproject. Uiteraard is het voor iedereen die buiten deze leeftijdscategorie valt, mogelijk om het vormsel te doen.
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met de het parochiebestuur.

We houden een aantal bijeenkomsten om, middels een project, de vormelingen voor te bereiden op het vormsel.
Voorafgaand aan de bijeenkomsten is er een informatieavond voor ouders en vormelingen.

Huwelijksviering
Aanstaande bruidsparen wordt verzocht minstens vier maanden voor de gewenste trouwdatum contact op te nemen met het parochiebestuur.
Er zal dan een afspraak worden gemaakt voor een huwelijksgesprek.
Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder.

Ziekte en Afscheid

Het sacrament voor de zieken
Wanneer iemand het sacrament voor de zieken wil ontvangen, kan men contact opnemen met het parochiebestuur.
Ook voor mensen die in het ziekenhuis verblijven bestaat de mogelijkheid om door een pastoor de ziekenzalving te laten toedienen.

Overlijden en Uitvaart
Als geloofsgemeenschap willen we graag mensen een hand reiken wanneer zij geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde. De eerste dagen is er veel te regelen. Vrijwel meteen komt de vraag naar voren op welke manier het afscheid gevierd moet worden. De wijze waarop dit gebeurt, kan heel divers zijn. Uw wens is daarbij ons uitgangspunt. Uiteraard passend binnen de ruime kaders van de christelijke traditie waar wij als geloofsgemeenschap voor staan.
De uitvaartviering wordt samengesteld in onderling overleg tussen de nabestaanden en de voorganger. Wij dragen zorg voor een persoonlijke uitvaart, maar we hechten eraan dit te doen binnen het kader van de kerkelijke liturgie en de katholieke rituelen.
De kerkelijke uitvaart heeft verscheidene keuzeteksten. Nabestaanden kunnen ook een In memoriam uitspreken, de eerste Lezing verzorgen, de voorbede schrijven en uitspreken en een persoonlijk afscheidswoord uitspreken. Heel duidelijk is die inbreng bij het opstellen van een gedachtenisprentje: dat wordt persoonlijker als iemand uit de naaste omgeving het schrijft.

Bij overlijden dient u of de begrafenisondernemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het parochiebestuur, om in overleg met hem dag en tijd van de uitvaart vast te stellen.
info@vorstenboschdgh.nl

Werkgroep Avondwake

Aan de vooravond van de uitvaart kan een avondwake worden gehouden.
De werkgroep Avondwake verzorgt een gedeelte van de uitvaartliturgie, namelijk een herdenkingsdienst op de vooravond van de uitvaart.
Het is een dienst met een bezinnend karakter en dient tot steun en troost van de nabestaanden en ter nagedachtenis aan de overledene. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en de viering wordt voorgegaan door geschoolde vrijwilligers.

Er wordt een gedachteniskruisje voor de overledene gemaakt. Het kruisje krijgt een speciale plaats in de kerk. Zo blijft de overledene nog in het midden van de geloofsgemeenschap.
Na een jaar wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden tijdens de eerste jaargetijdeviering. Tijdens de viering rondom Allerzielen is er speciale aandacht voor de overledenen van het voorbije jaar.
Nabestaanden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging van de parochie.

Bij overlijden neemt de werkgroep, na overleg met het parochiebestuur, contact op met de nabestaanden. Heeft u vragen omtrent de Avondwake, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de Werkgroep Avondwake.

Vermelding op het parochieblad van niet kerkelijk gebonden inwoners, die overlijden.
Het overlijden wordt vermeld op verzoek van de familie.
Zij moeten dat wel laten weten door b.v. een rouwbrief naar de Redactie van de Parochieberichten te sturen. parochievorstenbosch@hotmail.com

Iemand uit de naaste buurt kan er ook met de betreffende familie over praten en het aan de Redactie laten weten. Stuur het bericht naar parochievorstenbosch@hotmail.com

Missie, Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.)

In onze geloofsgemeenschap probeert een werkgroep de Derde Wereld¬problematiek en het belang van Vrede onder onze aandacht te brengen.
Haar activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op missie en ontwikkelingssamenwerking.
Aan landelijke en dekenale acties wordt jaarlijks aandacht besteed zoals: Memisa, Miva, Vastenactie, Solidaridad, Nederlandse Missionarissen, Wereldmissiedag en Wereldmissiedag voor de kinderen.

Inzamelingsactie oud gereedschap
Elk jaar organiseert MOV in de Sint Jozef periode (half april-begin mei) een inzameling van oud gereedschap, naaimachines en fietsen. De Solidariteitswerkplaats Uden e.o. verzamelt al hetgeen wordt ingeleverd.
Ongeveer 80 procent van het ingezameld materiaal wordt gereviseerd door de 30 vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o., en dragen daardoor bij aan een duurzame internationale ontwikkelingssamenwerking
De naaimachines, het gereedschap, de rolstoelen, de fietsen en het elektrisch gereedschap wordt in houten kisten aangeleverd bij het logistieke centrum van “Vraag en Aanbod” waarna het haar weg vindt naar tal van ontwikkelingsprojecten in Tanzania, Kenya, Kameroen en de Democratische Republiek Congo.

Ook gaat een grote partij gereedschap rechtstreeks aan het technisch opleidingscentrum van de Watoto-Foundation in Tanzania. Voormalige straatkinderen krijgen een technische opleiding, waarna ze met een kist gereedschap en voorzien van een staats erkend diploma het opleidingscentrum verlaten. In de afgelopen 18 jaar verlieten op deze wijze al zo’n 1250 jongeren het Vocational Training Centrum.

Inzamelingsactie kleding
In het dorp staan containers bestemd voor het inzamelen van kleding en huishoud textiel, schoenen en tassen, beddengoed. Ook al is de kleding versleten of kapot? Dat wordt allemaal hergebruikt. De opbrengsten komen ten goede aan Missie en Ontwikkelingswerk.