Over ons

Algemeen – Organisatie:

De Pastorale Eenheid Nistelrode/Vorstenbosch wordt geleid door het een Kerngroep die bestaat uit de pastoor en 6 leden met als taken:

Advisering over lokaal pastoraal beleid
Algemeen beleid
Beheer Financiën

De kerngroep van de Pastorale Eenheid N-V bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Waarnemend Pastoor Jacques Grubben
Algemeen en pr.: Wim van Lith Vorstenbosch 0413-362061
Registratie en organisatie: Heidi Bekkers-Vervenne Nistelrode 0412-612886
Financiën: Jan Raaijmakers Nistelrode 0412-611943
Gebouwen etc.: Henk van Kessel Vorstenbosch 0413-310731
Pastoraatsgroep NR: Jos Leijen Nistelrode 0413-
Pastoraatsgroep VB: Hennie van den Brand Vorstenbosch 06-10402525

Daarnaast is een Pastoraatsgroep actief welke bestaat uit de pastoor en 6 leden met als taken: Pastorale leiding activiteiten; Uitvoering van beleid; Signalering pastorale zaken.

Ook zijn er diverse werkgroepen actief. Met name op het gebied van liturgie, catechese en diaconie opbouw.

1. Liturgie
• Gebedsdiensten
• Gezinsviering
• Avondwake
• Lectoren
• Misdienaars/acolieten
• Kerkversiering
• Collectanten
• Koren

2. Catechese
• Doop
• Eerste Communie
• Vormsel
• Huwelijk
• Sacrament voor de zieken

3. Diaconie
• Parochiële bezoekgroep Vorstenbosch
• Werkgroep verwelkoming Nistelrode
• Zonnebloem
• M.O.V. – Missie, Ontwikkeling en Vrede

Onder Diaconie wordt verstaan, alles wat aan hulp aan de medemens wordt gedaan vanuit de parochiekerk, om zo bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke en sociale problemen.