Nieuws

Weekblad
Vanaf de 70-er jaren wordt in onze parochie wekelijks een blad, bestaande uit enkele A4-tjes, uitgebracht onder de naam “Parochieberichten”.

De Zusters van Barmhartigheid zijn hiermee begonnen omdat ze het nodig vonden dat alle inwoners van de Parochie Vorstenbosch, op de hoogte waren: wanneer en hoe laat zijn de vieringen, voor wie zijn de misintenties, en verder belangrijk kerkelijk nieuws.

Gedurende deze 50 jaar is er het nodige veranderd maar voorop staat nog steeds dat het kerkelijk nieuws, wekelijks huis-aan-huis wordt verspreid. Naast het kerkelijk nieuws kunnen verenigingen en stichtingen hun activiteiten onder de aandacht brengen en overig nieuws op een gemakkelijke manier kenbaar maken aan alle inwoners in Vorstenbosch en daarbuiten.
Ook berichten van Vorstenbossche ondernemingen en berichten van particulieren kunnen worden gepubliceerd.

Vrijwilligers
De Parochieberichten worden samengesteld door vrijwilligers, afgedrukt door vrijwilligers, gebundeld per buurt en rondgebracht door vrijwilligers en uiteindelijk huis-aan-huis in de bus gestopt door vrijwilligers. De kosten van papier/inkt e.d. worden betaald door de parochie.

Werkwijze
Men kan een bericht aanleveren via het email adres: parochievorstenbosch@hotmail.com
Aanleveren vóór maandagavond 22 uur. Het bericht wordt geplaatst in lettertype Times New Roman, type 12. Er worden geen foto’s/logo’s o.d. geplaatst. Op dinsdag worden de Parochieberichten samengesteld, op woensdag gedrukt en verspreidt.

Op social media zijn de Parochieberichten te zien via www.vorstenbosch-info.nl en dan naar Parochieberichten.
In het kerkdorp Vorstenbosch (dus ook een deel van Uden/Veghel/Dinther en Nistelrode) worden de berichten wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Kosten
De kosten van een bericht bedragen:
Een bericht t/m 20 woorden kost 5 euro
Een bericht t/m 30 woorden kost 6 euro
Een bericht t/m 40 woorden kost 7 euro.
Hierna kost elk extra woord 5 cent. (B.v. 45 woorden is dan 7,25 euro)

Vorstenbossche Verenigingen en Stichtingen kunnen een abonnement nemen.
Afhankelijk van commerciële belangen betaald een vereniging of stichting een vast bedrag per jaar waarvoor wekelijks berichten tot 30 woorden gratis worden gepubliceerd. Berichten met meer dan 30 woorden kosten, voor elk extra woord, 5 cent per woord.
Een abonnement loopt per kalenderjaar (1 jan/31 dec)
De extra woorden worden jaarlijks via een nota in rekening gebracht.

Overige partijen kunnen wekelijks een “vast” bericht van 30 of 60 woorden laten plaatsen waarvoor jaarlijks een bedrag in rekening wordt gebracht.

Iedereen kan een eenmalig bericht plaatsen op de Parochieberichten.
(Tekst wordt beoordeeld door de redactie, onbetamelijke tekst wordt geweigerd.)

Betaling
Ondernemingen en particulieren kunnen de kosten contant betalen of er wordt, in overleg, een afspraak over gemaakt.
Neem hiervoor contact op met parochievorstenbosch@hotmail.com

Gratis
Aankondigingen van collectes voor goede doelen zijn gratis.
Berichten van gevonden voorwerpen zijn gratis

Verzoeken van verenigingen e.d. om losse uitnodigingen of informatie tegelijk met het parochieblad te laten bezorgen, worden niet gehonoreerd.